فرانسه قوانین ضد یهود ستیزانه را سختگیرانه می‌کند

فرانسه قوانین ضد یهود ستیزانه را سختگیرانه می‌کند

رئیس جمهوری فرانسه می گوید برای مقابله با یهودی ستیزی، قوانین را سخت گیرانه تر می کند. امانوئل مکرون گفته فرانسه صهیونیسم ستیزی را نوعی یهودی ستیزی خواهد دانست. چند روز پیش، فرانسه شاهد حمله و بی حرمتی به قبرهای شماری از یهودیان در یک گورستان بود. فرانسوی‌ها در اعتراض به این اتفاق، دست کم در شصت شهر راهپیمایی کردند.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.