کارزار جلوگیری از دورریزی نان در بریتانیا

کارزار جلوگیری از دورریزی نان در بریتانیا

سالانه در بریتانیا بیش از یک میلیارد تکه نان دور ریخته می شود. آمار نشان می دهد که مصرف کنندگان نزدیک به نیمی از نان را دور می ریزند؛ چون بیات شده و به نظر می رسد قابل خوردن نیست. حالا در لندن، کارگاههایی برپا شده برای تشویق مردم به پخت و پز با باقیمانده های نان، به جای دور ریختن آن.

تیم مافت گزارش می‌دهد.