بوتسوانا؛ شکار فیل آزاد می‌شود تا گوشت‌شان به مصرف حیوانات خانگی برسد

بوتسوانا؛ شکار فیل آزاد می‌شود تا گوشت‌شان به مصرف حیوانات خانگی برسد

حدود یک قرن پیش ده میلیون 'فیل' در آفریقا زندگی می کردند، اما حالا کمتر از نیم میلیون فیل در این قاره باقی مانده اند. با این حال دولت بوتسوانا، در جنوب آفریقا، می خواهد ممنوعیت شکار فیل را لغو کند تا از گوشت آنها برای غذاهای حیوانات خانگی استفاده شود. مقامهای دولتی می گویند اگر این کار را نکنند اکوسیستم منطقه بهم خواهد خورد. اما طرفداران محیط زیست مخالفند.

الستر لیتهد از دلتای او-کا-وان-گو گزارش می دهد.