بازداشت متولی مسجد الاقصی بر سر در رحمت

بازداشت متولی مسجد الاقصی بر سر در رحمت

بازداشت متولی مسجدالاقصی به دست پلیس اسرائیل اعتراض‌های گسترده ای برانگیخته است. شیخ عبدالعظیم سلهب که ریاست شورای اداره کننده مسجد اقصی و گنبد صخره، اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس را به عهده دارد، همراه با معاونش دستگیر شده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.