بازداشت متولی مسجد الاقصی بر سر در رحمت

بازداشت متولی مسجدالاقصی به دست پلیس اسرائیل اعتراض‌های گسترده ای برانگیخته است. شیخ عبدالعظیم سلهب که ریاست شورای اداره کننده مسجد اقصی و گنبد صخره، اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس را به عهده دارد، همراه با معاونش دستگیر شده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.