درخواست گوایدو از جامعه جهانی: همه گزینه‌ها را در نظر بگیرید

درخواست گوایدو از جامعه جهانی: همه گزینه‌ها را در نظر بگیرید

در ونزوئلا، فشارهای بین المللی علیه رئیس جمهوری، باز هم افزایش یافته است. برزیل و کلمبیا استفاده از خشونت علیه معترضان را محکوم کرده‌اند. آمریکا هم گفته علیه کسانی که در مقابل آنچه "بازگشت دموکراسی" به ونزوئلا خوانده ایستاده اند، به اقداماتی دست خواهد زد. دیروز دستکم دو نفر در ناآرامی ها در گذرگاه های مرزی کشته شدند و نزدیک به سیصد نفر مجروح. در داخل کشور هم، خوان گوایدو رهبر مخالفان از جامعه بین المللی خواسته که برای کمک به برکناری نیکلاس مادورو، همه گزینه ها را در نظر بگیرند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.