همه پرسی در کوبا برای تغییر قانون اساسی

همه پرسی در کوبا برای تغییر قانون اساسی

رفراندوم قانون اساسی کوبا، از ساعتی پیش آغاز شد. قانون اساسی این کشور، از زمان شوروی سابق تاکنون به طور جدی اصلاح نشده و حالا پیش نویس قانون جدید، حق مالکیت و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت می شناسد. با این حال، بسیاری از مردم کوبا می‌گویند قوانین همچنان همراستا با خواسته های کمونیست‌ها است و تغییر چندانی نکرده است.

ویل گرانت گزارش می‌دهد.