پاکستان می‌گوید دو هواپیمای هند را ساقط کرده

پاکستان می‌گوید دو هواپیمای هند را ساقط کرده

درگیری هوائی میان هند و پاکستان، سطح تنش بین دو کشور را به شکل کم سابقه ای بالا برده است. پاکستان اعلام کرده که دو جنگنده هندی را بر فراز کشمیر سرنگون کرده که هندیها تا این لحظه تنها سقوط یکی از آنها را تایید کرده اند و در مقابل، آنها از سرنگون کردن یک جنگنده پاکستانی خبر داده اند که پاکستانیها هنوز تایید نکرده اند. با بالا گرفتن تنش، پاکستان حریم هوائی خود را به روی هواپیماها بسته و باعث شده که پروازها به مقصد این کشور و همچنین بسیاری از پروازهای عبوری از فراز این کشور، از جمله پروازهای افغانستان لغو شود.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.