لغو مانورهای نظامی بزرگ مشترک آمریکا و کره‌جنوبی

لغو مانورهای نظامی بزرگ مشترک آمریکا و کره‌جنوبی

واشنگتن و سئول تائید کردند که از این پس، مانورهای نظامی بزرگ و سالانه شان را برگزار نخواهند کرد و آنها را با رزمایش های کوچکتر، جایگزین می کنند. موضوعی که احتمالا می تواند بیش از همه، رضایت پیونگ یانگ و البته پکن را به همراه داشته باشد.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.