پرواز کیسه‌های خون؛ رسیدن به مقصد در ۱۵دقیقه

پرواز کیسه‌های خون؛ رسیدن به مقصد در ۱۵دقیقه

ابتکار یک کشور آفریقایی، مشکل رساندن خون به بیماران را برطرف کرده است. در روآندا، حالا از نوعی پهپاد استفاده می کنند. این پهپادها، کیلومترها طی می‌کنند تا بسته‌های خونی را به مراکز درمانی دورافتاده برسانند. گزارش بی‌بی سی را از این راه حل ساده و نجات‌بخش ببینید.