ضرب الاجل تازه دموکرات ها برای انتشار اسناد مالیاتی ترامپ

دونالد ترامپ

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

دونالد ترامپ همواره با انتشار اسناد مالیاتی خود مخالفت کرده است

یک کمیته با نفوذ مجلس نمایندگان آمریکا ده روز برای دریافت اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ مهلت تعیین کرده است.

ریچارد نیل، رییس دموکرات کمیته منابع مالی مجلس نمایندگان آمریکا سازمان مالیاتی این کشور را موظف کرد تا بیست و سوم آوریل اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ را به کنگره تحویل دهد.

این کمیته پیش تر هم از سازمان خدمات درآمد داخلی که مسوول انجام امور مالیاتی است، خواسته بود اسناد مالیاتی آقای ترامپ را تحویل کنگره دهد ولی با مخالفت این سازمان روبرو شده بود.

آقای نیل در نامه تازه خود به رییس این سازمان هشدار داد که عدم ارسال مدارک مورد نظر مخالفت با خواسته کنگره تلقی خواهد شد.

طبق قوانین آمریکا، آقای نیل تنها عضو مجلس نمایندگان است که اجازه دارد به سوابق مالیاتی شهروندان دسترسی مستقیم داشته باشد.

او خواهان دریافت اسناد مربوط به مالیات پرداخت شده به وسیله دونالد ترامپ و شرکت هایش طی یک دوره شش ساله است.

جمهوری خواهان کنگره با این درخواست مخالفند.

دونالد ترامپ که همواره با این درخواست مخالفت کرده، می گوید سازمان مالیاتی آمریکا در حال بازنگری اسناد مالیاتی اوست و به همین خاطر نمی تواند این اسناد را منتشر کند.

اما سازمان خدمات درآمد داخلی (سازمان مالیاتی آمریکا)‌ اعلام کرده که به رغم بررسی اسناد مالیاتی آقای ترامپ به وسیله بازرسان این سازمان،‌ منع قانونی برای انتشار آن وجود ندارد.

همه روسای جمهوری آمریکا در چهل سال گذشته اسناد مالیاتی خود را منتشر کرده اند.

دموکرات های کنگره انتشار اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ را ضروری می دانند.