زندگی سخت کشاورزان بریتانیایی: هفته‌ای یک نفر خودکشی می‌کند

زراعت و دامداری بیشتر از آن که یک شغل باشد، یک سبک زندگی است. اما بسیاری ازکشاورزان و دامداران در بریتانیا زندگی سختی دارند. هفته‌ای یک نفر از آنها خودکشی می‌کند. تنهایی، مشکلات زندگی، بیماری و آب و هوای بد - همه - باعث افسردگی و مشکلات روحی آنها می‌شود.

گرت بارلو که خود پیشتر دامدار بوده، درباره این مشکلات گزارش می دهد.