اعتراضات و هشدارهای اقلیمی از لندن تا واتیکان

در پی تحصن معترضان به تغییرات اقلیمی در سطح شهر لندن، رؤسای بانک های مرکزی انگلستان و فرانسه هشدار داده اند که اگر برای مقابله با تغییراقلیم چاره اندیشی نشود نظام اقتصادی ممکن است دچار فروپاشی شود. در همین حال، سازمان فضایی آمریکا دوباره هشدار داده که زمین دارد گرمتر می‌شود.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.