دو مار سیاه در دفتر رئیس جمهوری لیبریا پیدا شد

ژرژ وه آ، رئیس جمهور لیبریا ا

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

ژرژ وه آ، رئیس جمهور لیبریا

پیدا شدن دو مار در دفتر ژرژ وهآ، رئیس جمهور لیبریا او را وادار کرد تا از خانه کار کند.

اسمیت توبی، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهوری لیبریا به بی‌بی‌سی گفت که روز چهارشنبه ۱۷ آوریل دو مار سیاه در دفتر رسمی رئیس‌جمهوری در ساختمان وزارت خارجه پیدا شد.

به تمامی کارکنان گفته شده که تا دوشنبه ۲۲ آوریل از این ساختمان دور شوند.

دفتر رئیس جمهور از سال ۲۰۰۶ پس از آتش سوزی در کاخ ریاست‌جمهوری به وزارت خارجه منتقل شده است.

آقای توبی گفته: "سال های زیادی از عمر این ساختمان می گذرد و بخاطر سیستم فاضلاب، احتمال زیادی وجود دارد که جانورانی مثل مار از این طریق وارد ساختمان شوند."

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افزوده که رئیس جمهوری حتما روز دوشنبه به دفتراصلی کارش برمی‌گردد