راه ابریشم جدید چینی‌ها سد راه ماهیگیران پاکستانی

راه ابریشم جدید چینی‌ها سد راه ماهیگیران پاکستانی

به عنوان بخشی از طرح راه ابریشم جدید، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، با پاکستان چند پروژه امضا کرده است. بندر گوادر بخشی از راهروی اقتصادی چین و پاکستان است که از طریق آن کالاهای چینی به خاورمیانه و آفریقا صادر می شوند. بسیاری این بندر را موتور رشد اقتصادی پاکستان می دانند. اما ماهیگیران می گویند این پروژه درآمدشان را به خطر انداخته است.