از پاشویی پاپ تا زنجیرزنی بعضی پیروانش

از پاشویی پاپ تا زنجیرزنی بعضی پیروانش

در چندین نقطه از دنیا از امروز مردم به استقابل مراسم عید پاک می روند. دیشب پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در شروع این مراسم پای عده‌ای از زندانیان ایتالیایی را شست. در بیت المقدس و فیلیپین مراسم بازسازی مسیر عبور حضرت عیسی قبل از مصلوب شدن صحنه های دیدنی زیادی را خلق کرد.

با هشدار که بعضی تصاویر خون و خونریزی ممکن است دلخراش باشد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.