بازسازی نوتردام: کمک مالی یا تلاش برای معافیت مالیاتی؟

با گذشت ۵ روز از آتش سوزی در کلیسای نوتردام، ثروتمندان قول داده‌اند صدها میلیون یورو برای بازسازی این اثر تاریخی کمک کنند. اما این کمک‌ها اعترض گروه‌های مخالف دولت را در پی‌داشته، کسانی که می گویند این سخاوتمندی، گزینشی و برای بهره برداری از معافیت های مالیاتی است. جلیقه زردها گفته اند که در اعتراض، جلوی کلیسای نوتردام تجمع می کنند. موضوعی که اعتراض وزیر کشور فرانسه را در پی‌داشته است.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.