همه پرسی اصلاح قانون مصر

همه پرسی اصلاح قانون مصر

امروز در مصر همه پرسی برای تغییر قانون اساسی برپاست. پیش بینی‌ها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همه پرسی رای خواهد آورد و با تغییر قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش می یابد. اما میزان شرکت مردم در انتخابات آزمونی برای محبوبیت عبدالفتاح سیسی به شمار می رود که با قانون اساسی تازه خواهد توانست پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش بار دیگر برای ماندن در این مقام، نامزد شود.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.