مرد نابینای ژاپنی عرض اقیانوس آرام را با قایق طی کرد

یک ملوان ژاپنی، نخستین نابینایی است که موفق شده اقیانوس آرام را با یک قایق بادبانی طی کند. این مرد دو ماه قبل کالیفرنیای آمریکا را به مقصد ژاپن ترک کرد. او را در این سفر دریایی ملوان دیگری همراهی می‌کند که به جای او می‌بیند.

دانا لارسن، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.