معترضان سودانی تماس با ارتش را قطع کردند

سودان - تظاهرات

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

معترضان تجمع بزرگی مقابل وزارت دفاع در خارطوم برگزار کردند

رهبران معترضان در سودان گفته‌اند که تماس‌ با شورای نظامی حاکم که قدرت را به جای عمر بشیر، رئیس جمهور مخلوع این کشور در دست گرفته، قطع کرده اند.

آنها شورای حاکم را متهم کرده اند که از "بقایای" رژیم آقای بشیر تشکیل شده است.

هزاران تظاهرکننده در برابر ستاد مرکزی ارتش در خارطوم تجمع کردند تا یک شورای غیرنظامی که می خواهند قدرت را در دست گیرد معرفی کنند.

ارتش می گوید که به انتقال قدرت متعهد است و شورای مشترکی از نظامیان و غیرنظامیان را مد نظر قرار خواهد داد.

با این حال محمد امین، سخنگوی جنبش اعتراضی سودان، گفت که آنها اکنون شورای نظامی را "استمرار رژیم" عمر بشیر می دانند و قول گسترش اعتراضات را داد.

برنامه معترضان

"اتحادیه مشاغل حرفه ای سودان" که هدایت کمپین برکناری آقای بشیر را به عهده داشته روز یکشنبه شورای غیرنظامی را معرفی کرد که یک روز پس از دیداری با سران ارتش بود.

منبع تصویر، Reuters

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید
پادکست
رادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست

پایان پادکست

احمد ربیعه از اعضای ارشد این گروه ابتدا پس از دیدار با اعضای ارتش گفته بود که ممکن است تصمیم برای معرفی یک شورای غیرنظامی عقب بیافتد.

تظاهرکنندگان می خواهند شورای غیرنظامی تا زمان برگزاری انتخابات یک دولت انتقالی تشکیل دهد.

ارتش یکشنبه گفت که ظرف یک هفته به درخواست تشکیل حکومت غیرنظامی پاسخ خواهد داد، و اشاره کرد که به تشکیل کمیته ای مشترک با غیرنظامیان تمایل دارد.

چگونگی شروع تحولات

چند ماه پیش در دسامبر سال ۲۰۱۸ دولت سعی کرد با اعمال تدابیر ریاضتی مانع فروپاشی اقتصادی شود.

اما کاهش یارانه نان و سوخت به اعتراضاتی در شرق کشور دامن زد و خشم معترضان فورا به خارطوم، پایتخت، سرایت کرد.

درخواست معترضان هم بالا گرفت و آنها خواستار برکناری عمر بشیر شدند که برای ۳۰ سال قدرت را در دست داشت.

ارتش سودان آقای بشیر را روز ۱۱ آوریل برکنار کرد اما معترضان قول داده اند تا زمان انتقال قدرت به دولتی غیرنظامی در خیابان بمانند.

در این مدت مشکلات اقتصادی همه سودانی ها را به خیابان ها آورده، اما سازماندهی اعتراضات را "اتحادیه مشاغل حرفه ای سودان" که متشکل از پزشکان، کارمندان بخش بهداشت و وکلاست به عهده داشته است.

نسبت بزرگی از تظاهرکنندگان را زنان و جوانان تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید: