معترضان سودان: شورای نظامی ادامه رژیم قبلی است

معترضان سودان: شورای نظامی ادامه رژیم قبلی است

رهبران معترضان در سودان گفته‌اند تماس‌ با شورای نظامی حاکم را قطع کرده‌اند. این شورا به جای عمر البشیر، رئیس جمهوری مخلوع این کشور، قدرت را به دست گرفته است. رهبران جنبش اعتراضی، شورای نظامی را متهم کرده‌اند که از بقایای رژیم قبلی تشکیل شده. آنها از معترضان که جلوی ستاد ارتش تظاهرات می کنند خواسته‌اند تا زمان انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی، به اعتراض ادامه دهند.

فرگل کین از خارطوم گزارش می دهد.