سخنرانی رهبر جنبش اقلیمی در مجلس بریتانیا: به ما دروغ گفتید

سخنرانی رهبر جنبش اقلیمی در مجلس بریتانیا: به ما دروغ گفتید

بعد از یک هفته اعتراض و نافرمانی مدنی در بریتانیا علیه برخورد سیاستمدارن در مقابله با خطر تغییر اقلیم، امروز رهبران احزاب سیاسی بریتانیا با رهبر نوجوان جنبش اقلیمی ملاقات کردند تا خواسته های او را بشنوند. همزمان با این ملاقات، معترضان در بیرون پارلمان بریتانیا به تحصن و تجمعات خود ادامه دادند. هدف از این اعتراض ها، مجاب کردن دولت ها به اعلام وضعیت اظطراری در مقابله با تغییر اقلیم است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.