نگهداری از حیوانات غیراهلی مهارت لازم دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حیوانات کمیاب، سر‌گردان در بریتانیا

اینجا در بریتانیا یک سازمان خیریه حیوانات می گوید پارسال حدود 15 هزار تماس تلفنی درباره حیوانات غیراهلی دریافت کرده که بدون مراقبت رها شده اند. نگهداری از مار، لاک‌پشت و آفتاب‌پرست به عنوان حیوان خانگی شاید جالب تر از نگهداری سگ و گربه باشد اما مهارت‌های خاصی لازم دارد.

تیم مافت گزارش می‌دهد.