'حملات آمریکا و بریتانیا در رقه بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی را کشته است'

توضیح ویدئو،

رقه ویران‌ترین شهر جهان

سازمان عفو بین‌الملل و پژوهشکده جنگهای هوایی که هر دو در بریتانیا مستقر هستند، در گزارشی می‌گویند از خرداد تا مهر دو سال پیش، بیش از یک هزار و ششصد غیرنظامی در حملات آمریکا و متحدانش به رقه کشته شده‌اند.

این حملات در نهایت منجر به شکست نیروهای موسوم به دولت اسلامی (داعش) در این شهر شد.

این آمار در حالی اعلام شده است که ارتش آمریکا تنها حاضر به تایید یک دهم این آمار است.

شهر رقه در سوریه به مدت سه سال در اشغال نیروهای داعش بود و پایتخت این دولت خودخوانده به شمار می‌رفت.

عملیات خارج‌سازی این شهر از اشغال داعش که یک سال و نیم پیش رخ داد که با حملات شدید هوایی ارتشهای آمریکا بریتانیا و فرانسه صورت گرفت.

رقه اکنون از ویرانترین شهرهای جهان است.

علاوه بر بمباران هوایی، ارتش آمریکا چهار ماه بی‌وقفه رقه را زیر آتش توپخانه گرفت.

براساس گزارشها آمریکا در این مدت سی هزار گلوله توپ به این شهر شلیک کرد، که پرحجمترین آتشبار توپخانه از جنگ ویتنام تاکنون است. این آتشباری توپخانه‌ای هدایت شونده نبود و در عمل تا یکصد متر امکان خطا دارد.

در این چهارماه، از خرداد تا مهر دو سال پیش، حدود هشتاد درصد رقه غیرقابل سکونت شد، یازده هزار بنا فروریخت، بناهایی که بیشتر ساکنانش غیرنظامی بودند.

نمونه ای از آن، ساختمانی پنج طبقه است که ساکنانش زیر بمباران به زیرزمین پناه بردند اما هواپیماهای ائتلاف آن قدر به بمباران این ساختمان ادامه دادند که سی دو نفر در پناهگاه کشته شدند، از جمله بیست کودک.

در بمباران بعدی، همسایگان هم جان دادند: این بار بیست و هفت غیرنظامی.

در تحقیقات عفو بین‌الملل و پژوهشکده جنگ هوایی، سه هزار داوطلب از یکصد و بیست و چهار کشور، بیش از سه هزار فیلم و عکس ماهواره ای را بررسی کرده، تک تک بناهای بمباران شده را شناسایی کرده‌اند.

بازرسان عفو بین الملل و جنگ هوایی سپس به رقه رفته، به مدت دو ماه تحقیق میدانی کرده با بیش از چهارصد نفر که از بمبارانها جان به در برده اند، گفتگو کردند.

رقه که تا پنج سال پیش نامش برای بیشتر جهانیان ناشناخته بود، اکنون به عنوان حماسه ای بشری در تاریخ ثبت شده، حماسه مردمی که هم قربانی ستم داعش شدند و هم قربانی تیغی که برای پایان دادن به این ستم برکشیده شد.

توضیح ویدئو،

رقه پس از داعش؛ زندگی به شهر باز می‌ گردد