روز جهانی آزادی مطبوعات در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی آزادی مطبوعات در تاجیکستان

در تاجیکستان هم، در روز جهانی آزادی مطبوعات، همایشی بین‌المللی در شهر دوشنبه با شرکت روزنامه‌نگاران کشورهای آسیای میانه‌ و افغانستان برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این همایش، آزادی بیان را از مهمترین ابزارهای رسیدن به توسعه پایدار، صلح و دموکراسی در منطقه خواندند.

سهراب ضیا، خبرنگار بی‌بی‌سی از دوشنبه گزارش می‌دهد.