Media Player
کشمکش‌های داخلی آمریکا بر سر نحوه مواجهه با ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
18.05.2019

کشمکش‌های داخلی آمریکا بر سر نحوه مواجهه با ایران

مقام‌های دولت ترامپ اطلاعات جدیدی که نشان از خطرناک‌تر شدن وضع داشت به رسانه‌ها درز می‌دادند؛ بعد صدای اعتراض سناتورها و نمایندگان مجلس عمدتا از حزب دموکرات بلند شد.