اعتراض میلیون‌ها دانش‌آموز به بی‌توجهی به تغییر اقلیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض میلیون‌ها دانش‌آموز به بی‌توجهی به تغییر اقلیم

انتظار میرود بیش از یک میلیون دانش آموز و جوانان و نوجوانان در اعتراض‌های اقلیمی که برای این جمعه برنامه ریزش شده شرکت کنند. هزارن نفر در استرالیا و نیوزیلند و فیلیپین و هند دست از کلاس های درس کشیدند و راه پیمایی کردند. در ماه‌های گذشته بعضی از روزهای جمعه اعتراض‌های مشابهی برگزار شده که تاکنون با حمایت جامعه علمی و شخصیت‌های مهم دنیا همراه بوده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.