مسابقه مرگ برفراز اورست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه مرگ برفراز اورست

کوهنوردان نپالی فصل صعود امسال در اورست را 'مسابقه مرگ' نامیده اند. اخیراً یازده کوهنورد در آنجا کشته شده اند، ۹ نفر در بخش نپالی این کوه و ۲ نفر در تبت. دیروز یک کوهنورد آمریکایی در راه بازگشت از قله اورست جان باخت.

گیل مک‌للان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط