گفت‌و‌گو با مهرداد فرهمند درباره محمد مرسی

محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در جلسه رسیدگی به اتهاماتش از حال رفت و لحظاتی بعد درگذشت. مهرداد فرهمند در این گفتگو به جایگاه تاریخی محمد مرسی و همچنین روابط او با ایران پرداخته است.