پادرمیانی رئیس جمهوری روسیه برای آزادی صد نهنگ از حبس

روسیه حدود صد نهنگ را آزاد کرده که در قفس های کوچک در این کشور نگهداری می شدند. طرفداران حفاظت از منابع طبیعی نگران بودند که سرنوشت این حیوانات به پارک‌های تفریحی و آکواریوم های چینی ختم شود.

گرت بارلو گزارش می‌دهد.