گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی در مورد واکسیناسیون: سرخک به آمریکا بر می‌گردد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی در مورد واکسیناسیون: سرخک به آمریکا بر می‌گردد؟

مرکز کنترل بیماریهای آمریکا هشدار داده که اگر شیوع سرخک در این کشور متوقف نشود به زودی نام آمریکا از فهرست کشورهایی که این بیماری در اونها ریشه کن شده بود حذف خواهد شد. شمار قربانیان سرخک در آمریکا طی تنها ۵ ماه اول سال جاری میلادی به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده که در ۲۷ سال گذشته بی سابقه بوده است.

در قسمت دوم مجموعه گزارش های واکسیناسیون؛ بحران اعتماد - امیر پیام به جنوب ایالت ایلینوی و نزدیکی یکی از مناطق شیوع سرخک رفته تا با پرستاری صحبت کند که روش متفاوتی برای متقاعد کردن مخالفان واکسن پیش گرفته است.