دگراندیش دینی سعودی در خطر اعدام

دیدبان حقوق بشر می گوید نگران احتمال اعدام یک پژوهشگر تاریخ اسلام در عربستان سعودی است. حسن مالکی که در کتابها و گفتگوهای تلویزیونی‌اش دیدگاه‌هایی جنجالی و انتقادی در مورد شخصیت‌ها و رخدادهای تاریخ اسلام مطرح کرده بود نزدیک به دو سال است بازداشت شده است. حالا دادستان مجازات اعدام برایش درخواست کرده است. آقای مالکی تا پیش از بازداشت به تدریس، روزنامه نگاری و نگارش کتاب در زمینه تاریخ اسلام اشتغال داشت.

مهرداد فرهمند در باره علت درخواست اعدام برای او گزارش می‌دهد.