اروپا در انتظار موج گرما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا در انتظار موج گرما

کلمه ای که این روزها در فرانسه بر سر زبانها افتاده است. موج گرما. چون این کشور در هفته جاری بالاترین دما در ماه ژوئن را داشته است. قطعا انتظار می رود دمای هوا به بالای چهل درجه برسد. رکورد فعلی دمای هوا در سال ۲۰۰۳ را هم شکسته که در آن سال ۱۵ هزار نفر بر اثر موج گرما در فرانسه جانشان را از دست دادند. این فقط فرانسه نیست. رکورد گرمای هوا در آلمان، سوئیس و بلژیک هم شکسته شده است.

رمضان کارمالی گزارش می‌دهد.