آمار تکان‌دهنده از نابودی جنگل‌های آمازون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمار تکان‌دهنده از نابودی جنگل‌های آمازون

یک گزارش تکان‌دهنده؛ برآوردها نشان می دهد که در هر شصت ثانیه، مساحتی به اندازه یک زمین فوتبال، از جنگل‌های آمازون در برزیل از بین می رود. روندی که در چند ماه گذشته سرعت بیشتری گرفته است. درختان آمازون، اهمیت حیاتی برای شرایط اقلیمی دارند، آنها سالانه میلیاردها تن دی اکسید کربن را جذب و بیست درصد اکسیژن کره زمین را تولید می کنند.

دیوید شوکمن، سردبیر بخش علمی بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.