درختان که منابع جذب دی اکسید کربن هستند چطور با گرمایش زمین مقابله می کنند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درختان که منابع جذب دی اکسید کربن هستند چطور با گرمایش زمین مقابله می کنند؟

طی هفته گذشته نگاهی انداختیم به جنگل زدایی درآمازون. جایی که یکی از بزرگترین منابع جذب دی اکسید کربن در روی زمین است. اما جنگل های انبوه چطور می توانند به کم کردن دمای هوا کمک کنند؟ دیوید شوکمن با دانشمندی دیدار کرده که ده سال روی این مساله تحقیق کرده است.