لندن میزبان یک کنفرانس بزرگ درباره مشکلات و چالش‌های رسانه‌ها در دنیای امروز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن میزبان یک کنفرانس بزرگ درباره مشکلات و چالش‌های رسانه‌ها در دنیای امروز

لندن امروز میزبان یک کنفرانس بزرگ درباره مشکلات و چالش‌های رسانه‌ها در دنیای امروز بود. خبرنگاران، سردبیران و فعالان رسانه ای از سراسر جهان، مشکلات صنف خود و نقش رسانه را در جهان امروز به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.