راهکار نیویورکی ها برای مقابله با موج گرما در داغ ترین ژوئیه هفت سال اخیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهکار نیویورکی‌ها برای مقابله با موج گرما در داغ‌ترین ژوئیه هفت سال اخیر

موج گرما فقط اروپا را دربر نگرفته، در برخی شهرهای آمریکا هم به خاطر گرمای شدید شرایط اضطراری اعلام شده. شدت گرما تا جایی است که مسابقات ورزشیِ هر ساله در نیویورک لغو شده و به مردم توصیه شده که تعطیلات آخر هفته را از ساختمان‌های سرپوشیده خارج نشوند.

رمضان کرمالی گزارش می‌دهد: