نیروگاه اتمی و کشتی‌ها قربانیان موج گرما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروگاه اتمی و کشتی‌ها قربانیان موج گرما

پیش‌بینی می‌شود گرمای سوزان امروز در بخش وسیعی از اروپا رکورد بشکند. موج گرما نگرانی‌هایی را در زمینه چگونگی تامین انرژی و اختلال در سیستم حمل و نقل ایجاد کرده است. در فرانسه، کشاورزان نگرانند که کمبود آب به محصولاتشان آسیب بزند. پایین بودن سطح آب رود رون، یک نیروگاه اتمی را به خاطر کمبود آب سرد، مجبور به کاهش تولید برق کرد. در آلمان، سطح کم آب در رودخانه راین باعث شد که کشتی‌هایی مملو از بار نتوانند در بعضی بخشهای رودخانه حرکت کنند.

لورا وستبروک گزارش می‌دهد.