جر و بحث بر سر ایران در اولین روز نخست‌وزیری بوریس جانسون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جر و بحث بر سر ایران در اولین روز نخست‌وزیری بوریس جانسون

سیاست بریتانیا ۲۴ ساعت داغی را پشت سر گذاشت. با روی کار آمدن بوریس جانسون، ۱۳ وزیر استعفا کردند یا برکنار شدند؛ نخست‌وزیر جدید کابینه را زیر و رو کرد؛ و اولین جلسه پرسش و پاسخش با نمایندگان، به جنگ لفظی با رهبر حزب مخالف بر سر ایران گذشت.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد