دست دوستی در برابر دیواری که دیگر نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دست دوستی در برابر دیواری که دیگر نیست

دیوار برلین نماد تقسیم اروپا در طول دوران جنگ سرد است. این دیوار به مدت بیش از ۳۰ سال دوستان و اعضای خانواده‌ها را از هم جدا کرد. حالا دو دوست بعد از حدود ۶۰ سال دوباره به هم رسیده‌اند؛ مانع آنها دیواری بود که اگر خراب نشده بود، حالا ۶۰ سال داشت.

تیم آلمن قصه این دو زن را روایت می‌کند.

موضوعات مرتبط