می دانید دوچرخه چطور کار می‌کند؟ قد و نیم قد- برنامه کودکان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

می دانید دوچرخه چطور کار می‌کند؟ قد و نیم قد- برنامه کودکان

آیا می‌دانید ' یکی از قسمت‌های متنوع قد و نیم‌قد، برنامه مخصوص کودکان است که از بی‌بی‌سی فارسی هر پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود. تکرار آن را می‌توانید هر جمعه ساعت ۱۶ ببینید.

آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸: قد و نیم قد- برنامه کودکان

در این قسمت:

می دانید دوچرخه چطور کار می‌کند؟ توپ تنیس چطور ساخته می‌شود؟

موضوعات مرتبط