مسابقه برای تقلید صدای پرندگان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه برای تقلید صدای پرندگان

مراتع استرالیا پر از گونه‌های مختلف پرندگان است. همه این پرنده ها صداهای ویژه خود را تولید می‌کنند. حالا عده‌ای از دانش آموزان یک مدرسه برای یادآوری مسابقه‌ای که در دهه ۱۹۵۰ برگزار شده بوده، صداهای این پرنده ها را تقلید می کنند. گزارش فریا کول را ببینید.

موضوعات مرتبط