تظاهرات هواداران جدایی جنوب در یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات هواداران جدایی جنوب در یمن

عربستان سعودی و امارات هیئت های نظامی به عدن فرستاده‌اند تا از جدایی طلبان جنوب یمن بخواهند قدرت را به مقامات حکومت عبد ربه منصور هادی بازگردانند. از وقتی که حوثیها بر صنعا پایتخت یمن مسلط شده اند، عدن پایتخت موقت شده اما شنبه گذشته جدایی طلبان با تصرف کاخ ریاست جمهوری و قرارگاه‌های نظامی در شهر، قدرت را به دست گرفتند. دیروز در عدن هواداران جدایی طلبان تظاهراتی گسترده به راه انداختند. مهرداد فرهمند گزارش می دهد.