کشتی پناهجویان سرگردان بین ایتالیا و اسپانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشتی پناهجویان سرگردان بین ایتالیا و اسپانیا

اسپانیا به کشتی امدادی که در نزدیکی ایتالیا گیر افتاده، پیشنهاد تازه‌ای داده است. اسپانیا می گوید کشتی می تواند در جزیره مایورکا پهلو بگیرد اما امدادگران می‌گویند شرایط پناهجویان اجازه چنین سفری را نمی دهد و کشتی باید در همان جایی که هست، یعنی جزیره لامپه دوسا ایتالیا مهاجران را پیاده کند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.