ترکیه شماری از پناهجویان سوری را بازگردانده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترکیه شماری از پناهجویان سوری را بازگردانده

امروز آخرین مهلت شماری از پناهجوهای سوری ساکن استانبول برای ترک این شهر است؛ پناهجوهایی که تقاضای پناهندگی آنها در جایی به جز استابول ثبت شده باشد. همزمان بسیاری از پناهجوها می‌گویند دولت ترکیه آنها را مجبور به برگشت به مناطق جنگی سوریه‌ می‌کند؛ کاری که خلاف قوانین بین المللی است. بیش از نیم میلیون پناهجوی سوری در استانبول زندگی می‌کنند. تخمین زده می‌شود تقاضای پناهندگی حدود ۲۰۰ هزار نفر از آنها در جایی به جز استانبول ثبت شده باشد.

مارک لوین گزارش می‌دهد.