ارتش سوریه وارد شهر استراتژیک خان‌شیخون شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارتش سوریه وارد شهر استراتژیک خان‌شیخون شد

گزارش‌ها از شمال سوریه نشان می دهد که جنگجویان گروههای اسلامی تندرو، طی شب گذشته زیر بمباران شدید نیروهای دولتی و روسی، بخش‌های مهمی از شهر خان شیخون - مهمترین شهر تحت کنترل شان را- تخلیه کردند. در همین حال، کاروانی از نیروهای ترکیه که دیروز از مرز گذشت، در نقطه‌ای در شمال خان شیخون متوقف شده است. ترکیه می گوید این کاروان برای حفاظت از پست دیدبانی این کشور در جنوب خان شیخون راهی محل شده و به سوریه در مورد حفاظت از جان سربازان ترکیه هشدار داده است.

کسری ناجی گزارش می دهد.