بازیافت بطری‌های پلاستیکی برای ساخت پای مصنوعی در هند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازیافت بطری‌های پلاستیکی برای ساخت پای مصنوعی در هند

در چند سال گذشته بازیافت بطری‌های پلاستیکی افزایش پیدا کرده و آنها را به شیوهای‌‌ مختلف تبدیل به لوازم خانگی، فرش و لباس می کنند. اما حالا در پروژه‌ای در لستر بریتانیا، از این بطری‌ها برای ساخت بخشی از پای مصنوعی استفاده شده‌است. این پاهای مصنوعی، در هند با موفقیت امتحان شده‌اند و این امیدواری را به وجود آورده‌اند که بتوان از آنها در سراسر جهان استفاده کرد. هلن استل گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط