افتتاح رقیب بزرگترین مسجد اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افتتاح رقیب بزرگترین مسجد اروپا

در روسیه، مسجدی که بزرگترین مسجد اروپا توصیف می شود، نزدیک شهر گروزنی، پایتخت جمهوری خودمختار چچن افتتاح شده‌است. البته اینکه «این مسجد» بزرگترین مسجد اروپاست یا مسجدی که حدود چهار ماه پیش در استانبول افتتاح شد، جای بحث است. در مورد نام این مسجد هم دو نام مختلف گزارش شده: فخر المسلمین و خاتم المرسلین که هر دو، لقب پیامبر اسلامند. گزارش مهرداد فرهمند را ببینید.

موضوعات مرتبط