گروه هفت و اختلافات بنیادین؛ قدرتمندها دیگر قدرتمند نیستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه هفت و اختلافات بنیادین؛ قدرتمندها دیگر قدرتمند نیستند

"شاید این آخرین شانس ما برای رسیدن به توافق باشد"، این بخشی از سخنان دونالد توسک است. رئیس شورای اروپا که امروز پیش از شروع نشست سه روزه هفت کشور صنعتی جهان در بیاریتز، در جنوب فرانسه مطرح کرد.. از زمان بحران مالی سال های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ تاکنون محور اصلی نشست های سالانه گروه هفت، پیداکردن راهکاری مشترک برای تثبیت اقتصاد جهانی بوده‌است. اما از زمانی که دولت آمریکا تغییر کرده همکاری برای هدفی مشترک در این گروه قدرتمند کمرنگ شده‌است. شیدا هوشمندی در گزارشش نگاهی کرده به تاریخچه فعالیت این گروه و تفاوت های نشست امسال با گذشته. این گزارش را ببینید.