کنسرت خیریه در تاجیکستان؛ شبنم ثریا برای کمک به بیماران گرفتار سل خواند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنسرت خیریه در تاجیکستان؛ شبنم ثریا برای کمک به بیماران گرفتار سل خواند

شبنم ثریا، آوازخوان معروف تاجیک برای مقابله با بیماری سل، در شهر دوشنبه کنسرت خیریه برگزار کرده است. شبنم که در میان افغانها و ایرانی‌ها هم شناخته شده است، سال گذشته به حرکت بین‌المللی 'همکاری برای جلوگیری از بیماری سل' پیوسته بود.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط