ممنوعیت جهانی فروش بچه فیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت جهانی فروش بچه فیل

گرفتن و فروش بچه فیل های آفریقایی به باغ وحش‌ها به شکلی تقریبا فراگیر ممنوع شده است. دولت‌های جهان در نشستی در ژنو توافق کرده‌اند قوانین در این‌باره سختگیرانه‌تر شود. حامیان حیات وحش و محیط زیست امیدوارند این تصمیم، گونه‌های در خطر انقراض را حفظ کند.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط